Régloscope™

Régloscope™, tamircilerin görevlerini desteklemek ve ışın hedefleme kontrolü ve düzeltme çalışmalarını mümkün olduğunca kolay ve çabuk bir hale getirmek için en yeni teknolojileri kullanır.
Gerek tekerleklere gerek raylara monte edilen Régloscope™, her ikisinin de paralel olduğundan emin olmak amacıyla bir konumlandırma lazeri ile araç planına hizalanır. Kasanın etrafındaki fotodiyotlar ışığın yoğunluğunu algılar ve LCD ekrana aktarılan konumlandırma göstergeleri vasıtasıyla da ana ışının ortalanmasına yardımcı olur. Kasanın herhangi bir çaba ve risk olmaksızın yukarı ve aşağı hareket etmesine imkan sağlayan denge - ağırlık sistemi sayesinde Régloscope™ kolay ve çabuk bir şekilde konumlandırılabilir.
Dahili panel, ışığın yoğunluğuna duyarlı olan birden çok fotodiyot ile donatılmıştır. Bu patentli teknoloji sayesinde ışının eğimi, yanal hareketi (azimut) ve ışık yoğunluğu, yönetmeliklere uygun bir şekilde %0,2 doğruluk ile ölçülebilmektedir. Kesimi yaklaşık bir şekilde kontrol etmek için artık kasaya doğru eğilmenize gerek yok ve farları da ekran üzerindeki göstergeler ile kolayca ayarlayabilirsiniz. Üstelik fotodiyotlar, kusurlu bir far veya lambanın neden olduğu yatay kesim çizgisinin üzerindeki istenmeyen aydınlatma noktalarını da algılar.

Tüm hizmetler için iki farklı mod
Ayar modu, ışının farklı ölçümlerini (ışın eğimi, ışık yoğunluğu, parlaklık) LCD ekran üzerinde gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek ışının hedefinin düzeltilmesine yardımcı olur. Tamirci de bu sayede bir yandan ölçümleri yaparken bir diğer yandan da far ayarlarını düzeltebilir.

Kontrol modu, farklı adımları takip ederek ışını eksiksiz bir şekilde teşhis edebilme (ışın eğimi, ışık yoğunluğu, parlaklık) imkanı sunar ve Régloscope’un kasasına entegre olan mini yazıcı sayesinde de bir kontrol çıktısı düzenlenir.
Bu yazdırılan kontrol çıktısı ile araba sahibine kontrolün doğru bir şekilde yapıldığı ve aracın muayeneyi geçip geçemeyeceği açık bir şekilde kanıtlanır. Régloscope™ ayarlarından çıktıyı, çıktı üst bilgisinde Atölyenin ayarları olacak şekilde kişiselleştirebileceğiniz gibi çıktının en üstünde görülmek üzere aracın plaka numarasını da yazabilirsiniz.

Konumlandırılması kolay, kullanması da basit ve hızlı olduğundan Régloscope™, farların eksiksiz ve doğru bir şekilde teşhis edilebilmesi için atölyeler ve araç servisleri için mükemmel bir araçtır.

Size uygun bir web sitesi için profilinizi şimdi seçin