ЛЕТ
Profilinizi seçin:
Garaj
 • Bayi
 • Sürücü

Valeo Veri Koruma Beyanı ve Gizlilik Bildirimi

Kişisel Verilerin Korunması

İçindekiler

Valeo Kişisel Verilerin Korunması genel ilkeleri
Valeo Gizlilik Bildirimi

 1. Biz kimiz? 
 2. Hangi bilgileri toplarız?
 3. Kişisel verileri nasıl toplarız?
 4. Kişisel Verileri kim alır?
 5. Kişisel Verileri ne kadar süreyle saklarız?
 6. Kişisel Verileri nasıl kullanırız?
 7. Kişisel Verilerinizi işlemek için hangi yasal dayanağa sahibiz? 
 8. Kişisel Verileri nasıl paylaşırız? 
 9. Kişisel Verileri nasıl güvenli hale getiririz?
 10. Kişisel Verilere ilişkin haklarınız
 11. Bizimle iletişime geçme 
 12. Gizlilik bildiriminin güncellenmesi

 

Valeo Kişisel Verilerin Korunması genel ilkeleri

Valeo küresel bir otomotiv şirketi olarak müşteriler, tedarikçiler, potansiyel müşteriler, çalışanlar, adaylar, öğrenciler ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerini sürekli olarak geliştirmekte ve sürdürmektedir. Yalnızca iş ile ilgili amaçlar doğrultusunda olmak üzere, Valeo’nun bu taraflara ait bazı Kişisel Verileri toplaması, saklaması ve kullanması gerekir.

Valeo ayrıca (sürücüler, yolcular, yayalar ve benzerlerine ait) Kişisel Verileri toplayabilen, kullanabilen ve aktarabilen ürünler geliştirmektedir. Oldukça nadiren, Valeo veri işleyicisi olarak hareket edebilir.

Her durumda Valeo, Kişisel Verilerin, güncel Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) de dahil olmak üzere, Veri Koruma Düzenlemelerine uygun şekilde işlenmesini ve Veri Sahiplerinin haklarına saygı
duyulmasını taahhüt etmektedir.

Valeo, Kişisel Verileri dürüst, yasalara uygun ve şeffaf bir şekilde toplamayı, bu verileri yalnızca meşru amaçlar doğrultusunda kullanmayı, verilerin bütünlüğünü koruyacak önlemler almayı, verileri gerekli süreden daha uzun süre saklamamayı ve Veri Sahiplerinin haklarını kullanmalarına tam destek sunmayı ilke edinmiştir.


Valeo’nun Avrupa kaynaklı Kişisel Veriler ile ilgili işlemleri dış kaynaklara devretmesi ve/veya Avrupa kaynaklı Kişisel Verileri Avrupa Birliği dışına aktarması gerektiğinde seçilen Veri İşleyiciler, Veri Koruma yasalarına ve Valeo Verilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme koşulları ve talimatlarına uymalıdır. Bunlar Veri İhlali, Veri Sahibinin hakları veya talep yönetiminin yanı sıra onaylı olmayan alt işleyicilerin kullanılmasının yasaklanması konularında Valeo’nun zorunlu tuttuğu şartları da içerir. Uluslararası aktarım hükümleri de yasal açıdan gerekli şekilde imzalanır.

Valeo, GDPR kapsamında Veri Koruma yükümlülüklerinin ortaya çıkmasına neden olacak ürünler geliştirdiğinde, tasarladığında ve ürettiğinde, bu ürünlerin mühendislik ve geliştirme aşamalarında Gizliliği ve Tasarım İtibarıyla Güvenliği dikkate alır. Mümkün olan yerlerde Veri Koruma yükümlülükleri ilgili ürün Veri Koruma şartnamelerinde açıklanarak müşteriye düzenlemelere uymak amacıyla atılan adımları tam olarak anlayabilme fırsatı sunulmuştur.

Ürünlerimizin uygun şekilde geliştirilebilmesini ve güvenliğini sağlamak için mühendislik aşamasında Valeo'nun prototiplerinin test edilmesi gerekir. Bu pilotların ve testlerin bir kısmı, gerçek kullanım ortamında yapılmalıdır ve sürücülerden, yolculardan veya yayalardan veri toplamayı içerebilir. Veriler, Veri Sahiplerini korumayı amaçlayan özel bir Veri Koruma çerçevesi dahilinde, sadece geliştirilmekte olan teknolojiye ilişkin test için toplanır, analiz edilir ve kullanılır.

Yukarıdaki taahhütler, çeşitli politikalar, prosedürler, araçlar, biçimler ve sözleşme hükümlerinin yanı sıra ayrıntılı bir eğitim ve farkındalık programını da kapsayan Valeo Veri Koruma Uyumluluk Programı ile desteklenmektedir. Valeo İhbar Sistemi de Valeo Veri Koruma Uyumluluk Programına uyulmadığını düşünmek için gerekçesi olan veya bu programın yasalar açısından olası ihlallerini bildirmek isteyen herkes tarafından kullanılabilir.

Tüm istekler, sorular veya iddialar için Genel Veri Koruma Sorumlusuna aşağıdaki adresten ulaşılabilir: Dpo.external@valeo.com.

 

Valeo Gizlilik Bildirim

Bu bildirim, Valeo'nun paydaşlarını ve iş ortaklarını Valeo'nun genel Veri Koruma yaklaşımı hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Sahip oldukları haklar ve Kişisel Verilerinin nasıl işlendiği ve korunduğu hakkında onlara bilgi vermektedir.

Bu bildirim, işe alım sürecinde veya bazı inovatif ürün pilot veya test aşamalarında, sözleşme veya sözleşme öncesi ilişkilerimiz kapsamında toplanan veriler için geçerlidir.

 

1. Biz kimiz?


Valeo, 30 ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirkettir.

Bayan Catherine Delhaye, Valeo Küresel Veri Koruma Sorumlusudur. Paris'teki genel merkezdedir ve kendisine şu adresten ulaşılabilir:

Valeo Yönetim Hizmetleri
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
Fransa

dpo.external@valeo.com

 

2. Hangi bilgileri toplarız?


Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, işletmeler arası ortamda iş ve sözleşme ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek için gereken bilgileri ve iletişim bilgilerini toplar ve işleriz.

İşlediğimiz kişisel bilgiler çoğunlukla çalışanlar, adaylar, müşteriler, tedarikçiler, satıcılar, paydaşlar, gazeteciler, aracılar, bankalar veya finans kuruluşları ile ilgilidir ve/veya yönetimlerden ve yetkili
makamlardan gelmektedir.

Genellikle özel yaşamla ilgili verileri toplamayız veya işlemeyiz.

 


3. Kişisel verileri nasıl toplarız?

Doğrudan iş ortaklarımızın temsilcilerinden genellikle şu yöntemlerle kişisel veri toplarız:

 • Kartvizitler, e-postalar aracılığıyla
 • Davetler, konferanslar, etkinlikler aracılığıyla
 • Başvuru formları, bilgi talepleri, fiyat teklifi talepleri, teklif gönderimleri aracılığıyla
 • İş emirleri, faturalar, kredi notları aracılığıylaZiyaretçilerin sorular sorduğu, bloglarımıza katıldığı, mesajlar bıraktığı, haber bültenlerimize
 • kaydolduğu veya başvuruda bulunduğu internet portallarımız aracılığıyla veya çerezlerimiz
 • aracılığıyla
 • Özgeçmişler veya başvurular aracılığıyla

Ayrıca Web sitemizde gezindiğinizde, uygulanabilir ise onayınızı alarak, çerezler aracılığıyla Web sitesine nasıl eriştiğiniz veya Web sitesini nasıl kullandığınız ile ilgili bilgiler ("Kullanıcı Bilgileri") toplarız. Kullanıcı Bilgileri tarayıcı türü, işletim sistemi, görüntülenen sayfa, kullanım süresi ve daha önce görüntülenen sayfa, bulunduğunuz şehir ve ülke veya Web sitesine erişmek için kullandığınız bilgisayar, mobil cihaz, teknoloji ya da başka aygıtlara (topluca "Cihaz" olarak adlandırılır) ilişkin diğer otomatik cihaz tanımlayıcıları ("Cihaz Tanımlayıcı") içerebilir. Cihaz tanımlayıcı, bir web sitesine ya da sunucularına eriştiğinizde Cihazınıza otomatik olarak atanan ve bilgisayarlarımızın Cihazınızı tanımlamak için kullandığı bir sayıdan ibarettir. Çerezler, Cihaz Tanımlayıcı da dahil olmak üzere Web sitelerinin Kullanıcı Bilgilerini toplamak için kullandıkları bir teknolojidir. Valeo'nun çerez kullanımı, buradan erişebileceğiniz çerez politikasında açıklanmıştır.

Bir seçim sürecine destek olmak için durum tespiti yapmamız gereken durumlarda, üçüncü taraf uzmanlardan ve meşru kaynaklardan ilgili verileri edindiğimizden emin oluruz. Bu tür bir durum tespitine dayalı olarak hiçbir otomatik karar verilmemektedir.

Valeo çalışanları ve Valeo paydaşlarının kullanımına açık olan Valeo ihbar sistemi aracılığıyla veriler alırız. Bu, Valeo ayrıntılı İhbar prosedürlerine göre yönetilmektedir. İhbarda bulunanın adı, bildirilen veya bahsi geçen kişilerin adları çok gizli olarak ele alınır. Bunlar tamamen ayrı bir şirket içi sunucuda saklanır ve ayrı Gizlilik anlaşmalarına tabi şekilde sadece bilme ihtiyacına dayalı olarak paylaşılır. İncelemelerin sonuçları da aynı derecede özenle ele alınır.

Son olarak, geliştirme aşamalarında ürünlerimizin pilot ve testleri bağlamında da veri toplarız.

 

4. Kişisel Verileri kim alır?

Çoğu Kişisel Veri, ülkenizde veya Valeo'nun faaliyet gösterdiği herhangi bir ülkede bulunan Valeo çalışanları tarafından işlenir ve yönetilir. Bulundukları konumdan bağımsız olarak, tüm Valeo kişileri Valeo ayrıntılı Veri Koruma Programına tabidir. İK çalışanları veya iç denetçiler ve müfettişler gibi bazı çalışanlar özel eğitim almıştır ve belirli verilerin hassasiyeti konusunda bilgilidir.

Valeo'nun alt yükleniciler veya Veri İşleyiciler kullanmaya ihtiyaç duyması halinde bunlar gerekli hüküm ve koşullar ile ilzam edilir ve verileri sadece açıkça tanımlanmış amaçlar için kullanabilirler. Bunların personelleri sıkı Gizlilik anlaşmalarına ve eğitime tabidir.

Valeo'nun Kişisel Verileri Avrupa Birliği dışına aktarması gereken durumlarda bireylerin Kişisel Verilerinin korunmasını sürdürmek için gerekli tüm güvenlik önlemleri uygulanır.


Valeo herhangi bir Kişisel Veri işlemiyle veya işiyle iştigal etmez; kişisel verileri üçüncü taraflara satmayız. Örneğin, isimlerin ve telefon numaralarının geçici olarak bir üçüncü tarafa (örneğin bir organizatöre) sağlanması gerekirse bu, geçici ve belirli bir neden ve süreyle yapılır; üçüncü taraf etkinlik sonunda Kişisel Verileri imha etme taahhüdünde bulunur.

 

5. Kişisel Verileri ne kadar süreyle saklarız?

Valeo, Kişisel Verilerinizi toplanma amaçlarını yerine getirmek için gereken süre boyunca veya medeni, cezai ve ticari kanun dahil olmak üzere geçerli yasalarda belirtilen asgari saklama süresi boyunca güvenli bir ortamda saklar.

 

6. Kişisel Verileri nasıl kullanırız?

Kişisel Veriler, şunlarla bağlantılı olarak kullanılabilir:

 • Sorularınıza yanıtlar verme veya pazarlama ve etkinlik iletişimlerini iletme
 • Davetler gönderme veya yönetme
 • İş emirleri, faturalar, kredi notları gönderme ve işleme
 • Mal ve hizmet sunma
 • Hesap kurulumu ve yönetimi
 • Bilgi talebi, fiyat teklifi talebi, teklifler, kalite ve bakım konuları vb. hakkında bilgi alışverişinde bulunma
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirme (örn. dolandırıcılığın önlenmesi, rüşvetle mücadele için durum tespiti, ekonomik yaptırımlara ilişkin geçmiş kontrolü)
 • İç denetim gerekliliklerini yerine getirme
 • Oylama ve anketler yapma
 • Aşağıda açıklandığı şekilde geliştirme aşamasındaki ürünleri test etme

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde Kişisel Verileriniz şunlar için kullanılabilir:

 • Size Valeo hakkında bilgi sağlamak için e-posta uyarıları göndermek
 • Valeo'daki son etkinlikler hakkında bir haber bülteni göndermek
 • Web sitesi üzerinden bizimle iletişime geçerek iletmek istediğiniz soruları, yorumları ve diğer talepleri işleme almak
 • Web sitesinin belirli içeriklerini sosyal platformlarda paylaşmak
 • Valeo ürünleri hakkında bilgiler gibi ticari amaçlar ve pazarlama amaçları için
 • Özel teknik yardım aracılığıyla teknik amaçlar için
 • Web sitesinin, işlevlerinin ve hizmetlerinin idaresi ve teknik idaresi için
 • Ziyaretçilerin gezinme davranışları hakkında bilgi edinmek amacıyla web sitesinin hedef kitlesini ölçmek

Valeo'nun Araştırma ve Geliştirmeye büyük yatırımlar yapan bir yüksek teknolojili otomotiv şirketi olarak yenilikçi ürünler veya teknolojiler tasarlaması ve test etmesi gerektiğinde veya gerçek kullanım ortamında uygulamalar yapması gerektiğinde siz de dahil edilebilirsiniz ve verileriniz araştırmalarımızı, analizlerimizi ve/veya doğrulamalarımızı desteklemek için kullanılabilir:

 • Örneğin, araba üreticileri tarafından satılacak olan yeni araçlarda uygun algılama sensörlerinin analiz edilmesi ve geliştirilmesi için sokaktaki yayaların veya diğer sürücülerin davranışları kameralarla kaydedilebilir. Benzer şekilde, test aşaması sırasında arabadaki sürücülerin veya yolcuların tepkileri de incelenebilir ancak bu veriler asla bir birey olarak sizinle ilişkilendirilmez veya bir veri sahibi olarak sizinle bağlantılı şekilde kullanılmaz ancak en yüksek sayıda son kullanıcıya göre uyarlanmış ürünlerin geliştirilmesi için istatistiksel amaçlarla kullanılır
 • Valeo bununla bağlantılı veri toplama, veri aktarımı, veri kullanımı ve bununla ilişkili gizlilik ve güvenlik ölçümleri gibi hususları yönetmek için özel bir protokol geliştirmiştir. Bu protokol, araç testine katkıda bulunan herkes için geçerlidir

Genellikle yapmadıklarımız: Otomatik karar verme ve profil çıkarma araçlarını genellikle kullanmayız.

 

7. Kişisel Verilerinizi işlemek için hangi yasal dayanağa sahibiz?

Genellikle işimizi ve/veya sözleşme ilişkilerimizi desteklemek için Kişisel Veri toplar ve işleriz. Ayrıca fatura düzenlemek gibi yasal yükümlülüklerimiz de olabilir.

Ayrıca yeni müşterilerle iş geliştirme, yeni teklifleri ve teknolojileri tanıtma, acentelerimizi veya aracılarımızı dikkatli bir şekilde seçerek ihracat kontrolü veya rüşvetle mücadele gibi uluslararası düzenlemelere uyumluluğu sağlama, ürün güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerçek kullanım ortamında ürünlerimizin güvenliğini değerlendirme gibi meşru menfaatlerimiz de bulunmaktadır.


Son olarak, etkileşimde bulunduğumuz Veri Sahiplerinden, özellikle de web sitemizin ziyaretçilerinden onay alırız. Onayınızı 10. bölümde açıklandığı şekilde geri çekebilir ve yönetebilirsiniz.

 

8. Kişisel Verileri nasıl paylaşırız?

Valeo küresel bir şirkettir ve buna göre hareket eder. Dolayısıyla, bazı veriler işleme için diğer Valeo şirketleriyle paylaşılabilir. Bu tür veriler Valeo Veri Koruma Uyumluluk Programına tabidir ve Valeo kuruluşu genelinde aynı düzeyde özen ve dikkatle ele alınır.

Valeo'nun verileri bir üçüncü taraf sağlayıcıya vermesi gerekmesi halinde Veri İşleyici dikkatlice seçilir, Küresel Veri Koruma Tüzüğü ile tutarlı veri işleme anlaşmaları ve uluslararası veri aktarımı maddeleri usulüne uygun şekilde imzalanır.

 

9. Kişisel Verileri nasıl güvenli hale getiririz?

Veri güvenliği, gizliliği ve bütünlüğünü sağlamayı taahhüt ederiz.

Küresel Veri Koruma Uyumluluk Programımız kültürel, organizasyonel, fiziksel ve teknik güvenlik önlemleri geliştirmemize ve bunları sürdürmemize yardımcı olan programlar, kontroller ve ilgili politikalar, prosedürler ve kılavuzlar içerir.

Program şunları kapsar:

 • Valeo Veri Koruma Genel Politikası
 • İş ortaklarının ve tedarikçilerin Kişisel Verileri gizli bilgi olarak ele almayı taahhüt etmesini
 • zorunlu kılan Valeo İş Ortağı Davranış Kuralları
 • Veri İşleyicilere Avrupa tüzüğü ile tutarlı sözleşme hükümlerini şart kılan Veri İşleyici
 • politikası
 • Verilerin Avrupa dışına aktarılması halinde zorunlu olan uluslararası aktarım maddeleri
 • içeren Valeo Kişisel Verilerin Uluslararası Aktarımı Politikası
 • Valeo Kişisel Veri İhlali Bildirim Prosedürü
 • Test ve pilot ürünleri veri kullanım protokolü
 • Gizlilik anlaşmaları
 • Zorunlu eğitim programları
 • Araçlar ve yöntemler
 • Denetimler ve kontroller

Program, bir Küresel multidisipliner ekip tarafından desteklenmektedir.

Ayrıca Veri Koruma Ofisi, Bilgi Güvenliği Ofisi ve Bilgi Sistemi Departmanı, işlediğimiz Kişisel Verilere yeterli koruma sağlamak için yakın işbirliği içinde çalışır.

Örneğin, şunlara yönelik spesifik önlemlerimiz ve planlarımız bulunmaktadır:

 • Verileri kazara kaybolmaya karşı korumak
 • Yetkisiz erişim, kullanım, imha ve ifşayı önlemek
 • İş sürekliliği sağlamak ve felaketten kurtarmak
 • Kişisel bilgilere erişimi sınırlandırmak
 • Kanunlara ve iş politikalarınıza uygun şekilde gizlilik etki değerlendirmeleri gerçekleştirmek
 • Personele ve yüklenicilere veri güvenliği konusunda eğitim vermek
 • Sözleşmeler ve güvenlik incelemeleri kullanımı aracılığıyla üçüncü taraf risklerini yönetmek

Ayrıca şunlar da bulunmaktadır:

 • Valeo İç Güvenlik Politikası
 • Valeo Gizlilik İmajı ve Sosyal Medya Politikası
 • Harici ortaklar için geçerli Valeo Bilgi Sistemi Güvenlik Politikası

Lütfen bu listenin her şeyi kapsamadığını unutmayın.

 

10. Kişisel Verilere ilişkin haklarınız


Sahip olduğunuz ilk hak, Valeo'ya kişisel bilgilerinizi sağlamama hakkıdır. Belirli Kişisel Verileri sağlamayı reddetmenin yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi engelleyeceğini veya Kişisel Verilerin bu tür bir kullanım için gerekli olması halinde Web sitesini ve işlevlerini ve Hizmetleri kullanımınızı sınırlandırabileceğini lütfen unutmayın.

Verilerin toplanması yol kayıtları sonucunda yapıldığında kayıt cihazı Veri Sahiplerine yeterli bildirimlerde bulunarak Valeo Grubu tarafından düzenlenen gizlilik bildirimlerine erişmelerine ve bu verilerin hangi amaçlarla toplandığını ve nasıl işlendiğini anlamalarına olanak sağlar.

GDPR uyarınca, şunları talep etme hakkınız da bulunmaktadır:

 • Kişisel bilgilere erişim: Aşağıdaki bilgilere ulaşmayı talep edebilirsiniz:
  • İşlemenin amaçları
  • İlgili kişisel verilerin kategorileri
  • Varsa verilerin alıcıları veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkeler veya uluslararası kuruluşlar
  • Kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağı (veya bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler)
  • Kişisel verilerin profil çıkarma dahil olmak üzere otomatik işlemeye tabi olup olmayacağı, olacaksa buna ilişkin mantık ve olası sonuçlar
  • Verilerin bir üçüncü tarafa ya da uluslararası kuruluşa aktarıldığı durumlarda, geçerli olan güvenlik önlemlerine ilişkin bilgiler; doğrudan veri sahibinden gelmiyorsa verilerin kaynağı hakkında bilgiler
 • Onayın geri çekilmesi: Kişisel verilerinizin işlenmesine temel teşkil ettiği durumlarda onayınızı geri çekebilirsiniz
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi: Kişisel bilgilerin doğru olmadığı durumlarda düzeltilmesini ve eksik verilerin sağladığınız bilgilere dayalı olarak tamamlanmasını talep etme/iddia etme hakkınız bulunur
 • "Unutulma hakkı" olarak da bilinen silme: Aşağıdaki durumlardan biri geçerli ise kişisel verilerinizin gecikmeksizin silinmesini talep etme hakkınız bulunur:
  • Kişisel verilerin, toplandıkları amaç için artık gerekli olmaması
  • Onayın geri çekilmesi ve işleme için başka bir yasal gerekçe olmaması
  • Veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesine itiraz etmesi
  • Kişisel verilerin yasalara aykırı olarak işlenmesi
 • İşleme kısıtlaması: Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin kısıtlama getirme hakkınız bulunmaktadır:
  • Verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz
  • Verilere kanuni hak talebi için ihtiyaç duymanız
 • Otomatik karar: Kararın sizin üzerinizde önemli bir etkisi olduğu bir durumda otomatik karar vermeye tabi olmama hakkınız bulunmaktadır ve bir insan müdahalesi olması için ısrar edebilirsiniz
 • Veri taşınabilirliği: Kişisel verilerinizin size "yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta" sunulmasını ve bu verileri başka bir tarafa (örn. hizmet sağlayıcı) aktarmayı talep etme/iddia etme hakkınız bulunmaktadır. Bu, işlemenin onayınıza tabi olduğu ve işlemenin otomatik yöntemlerle gerçekleştirildiği kişisel veriler için geçerlidir. Uygulanabilir olan durumlarda, kişisel verilerin bizim sistemlerimizden doğrudan başka bir tedarikçinin sistemine aktarılmasını da talep/iddia edebilirsiniz
 • Bilgi Komiseri Ofisine şikayette bulunma hakkı: Commission Nationale Informatique et Libertés (Fransa ulusal gizlilik otoritesi), Valeo grubu Veri Koruma Sorumlusu veya bulunduğunuz ülkede yetkili olan Ulusal Veri Koruma Ajansına şikayette bulunabilirsiniz

Ayrıca itiraz hakkınızı kullanabilir ve her bir Haber Bülteninin alt kısmında yer alan abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak Haber Bülteni aboneliğinden çıkabilirsiniz.

Bu hakkı yasal nedenlerle, merkez ofis adresimize yazarak ya da şu adrese e-posta göndererek yazılı olarak kullanabilirsiniz: dpo.external@valeo.com

Bu hakların kullanılması kapsamında sizden bir kimlik kanıtlama belgesi ve gerekli olması halinde talebinizi işlemek için gereken bilgiler talep edilir.

Tüm taleplerin meşru veya uygun olmayabileceğini lütfen unutmayın.

 

11. Bizimle iletişime geçme


Verilerin korunması, kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir endişeniz veya sorunuz olması ya da şikayette bulunmak istemeniz halinde lütfen şu adresten Valeo Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime
geçin: dpo.external@valeo.com

 

12. Gizlilik bildiriminin güncellenmesi


Valeo'nun bu Politikada dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu Politikada herhangi bir önemli değişiklik yapılması halinde söz konusu güncellemenin tarihiyle birlikte size bir "güncelleme" bildirimi ile bilgi verilir.

İlginizi takdir ediyoruz
Lütfen e-posta adresinizi doğrulayın